Filosofische Kring Hoeksche Waard
Eenheid zonder verschillen is zin zonder leven. Verschillen zonder EENHEID is leven zonder zin. (il-v)
Over onze kring en nut filosofie voor mens en milieu.
Civis Mundi 13 Grenzenloze tolerantie jegens intolerantie, over de weg met ons cultuur in Civis Mundi aug. 2012
Samenvattingen lessen 2015
Erasmus Universiteit 1989
Spinoza 1
Spinoza en Frans Kuiper 2
Favorite Links
Contact Me
VU Westvoorne
oudere periodieken
Home

 
Filosofische Kring Hoeksche Waard.  

 

natuurwetten en  mensenrechten  

 

voorheen:
donderdag-ochtend, 9.30 tot plm. 11.30, Kerkelijk centrum "Maranatha", Kerkstraat 57, 3262PG Oud Beijerland 3262 PG,    
Nu nader te  bepalen adressen in meer huiselijke kring .vanaf  20 oktober 2016


De Filosofische Kring Hoeksche
Waard  bestaat vanaf 2000 en  is een kring waarin  de geschiedenis van de filosofie op een serieuze maar toch gezellige wijze wordt behandeld. 

Vorige keren richtten wij ons op 
met de geschiedenis van het menselijk denken, we bogen ons  de nog steeds relevante opvattingen die we vonden bij o.a. bij  Lao Tse en  Confucius(China), Bhagavad Gita,  Upanishads,  Buddha (India)  en het aloude "Tat Tvam Asi", een inzicht zo eenvoudig en tegelijkertijd zo complex. We herkenden in deze oude opvattingen problemen  (en mogelijke oplossingen)  van onze eigen tijd.


Ook hielden wij ons bezig met bezig met o.a.: de z.g. Griekse natuurfilosofen en de Atheense bakermat van democratie. We beschouwden inzichten, zoals geuit door o.a. Socrates, zijn beroemde leerlingen Plato en Aristoteles, en over de zwakte van een democratie die haar (godegegeven?!) ordenend principe verwaarloost.
"Het rechtvaardige", een goede/juiste ordening,  is méér
 en anders dan de wet van de sterkste of de vrije werking van de markt ".  Wat is wijsheid?
 We keken naar de verschillen en mogelijk ook overeenkomsten tussen  o.a. rationalisme, scepticisme,  cynisme, stoicisme en hedonisme.
We bezagen  de verhouding tussen  mens en de natuurwetten en hoe die verhouding verweven raakte met het ontstaan van Christendom, gnostiek, Islam, wetenschap, techniek en wiskunde,astronomie,  humanisme,  verlichting, mensenrechten, ecologie...  etc.... 
Deze keer keken we naar  o.a. Galilei, Giordano Bruno, Campanella,  Comenius, Descarten en Spinoza. 
De volgende keren zullen we aandacht besteden aan o.a. Spinoza,  Hobbes, Leibniz, Huygens, Locke enMontesquieu.
Is er verschil tussen de letter en de geest van de wetten?

Het  meest  interessante is natuurlijk wat  wij  zelf denken over o.a. : nut, geluk, genot, het Goede en  het niet-Goede, rechtvaardigheid, ethiek, humaniteit, religioziteit, de Andere(n)...en  uiteindelijk dus over ....ons-Zelf.  
 
 
Binnen de kring heerst een gezellige serieuze sfeer. Wie dit op prijs stelt is van harte welkom want voorkennis is niet nodig, interesse echter wel.
 
 
 
Wellicht tot ziens!
Inl.: drs. I. Lamers-Versteeg.    tel 010 -4191527  

 HomeKosmotheoros Onze periodiekenartikelen 1artikelen 2artikelen 3afbeeldingenBeeldonderwijs en overdracht primaire bagage.leegCommon PageCommon PageCommon Page