Filosofische Kring Hoeksche Waard
Eenheid zonder verschillen is zin zonder leven. Verschillen zonder EENHEID is leven zonder zin. (il-v)
Over onze kring en nut filosofie voor mens en milieu.
Civis Mundi 13 Grenzenloze tolerantie jegens intolerantie, over de weg met ons cultuur in Civis Mundi aug. 2012
Samenvattingen lessen 2015
Erasmus Universiteit 1989
Spinoza 1
Spinoza en Frans Kuiper 2
Favorite Links
Contact Me
VU Westvoorne
oudere periodieken
VU Westvoorne
 
Volksuniversiteit Westvoorne
 

Filosofie:

Ida Lamers woont en werkt als filosofe in Rotterdam. Zij is o.a. betrokken bij de Filosofische Kring Hoeksche Waard. De afgelopen 6 jaar heeft zij met succes voor onze VU de  cursus Filosofie verzorgd. Haar motto: ’Eenheid zonder verschillen is zin zonder leven’ en ‘Verschillen zonder Eenheid is leven zonder zin’.


Kennis en "begrensde grenzenloosheid "- tussen renaissance en verlichting(3)

Deze cursus is een voortzetting en uitbreiding van zes voorgaande. In de eerste en tweede stonden   Chinese, Indiase, Griekse, Romeinse  en Islamitische denkers centraal. De derde en vierde cycli stonden in het teken van de vroege en latere  z.g. Renaissance. We zagen de grote invloed van filosofen als Plato, Aristoteles en Al Farabi op filosofen als o.a.  Erasmus, More en Machiavelli, Coornhert,  Hugo de Groot, Hobbes, Descartes en Spinoza.

Deze bekende denkers leefden in een tijd waarin politieke instabiliteit en godsdienst-oorlogen Europa  teisterden en zij hadden elke een eigen bijzonder visie op de aard van onze redelijke vermogens, fysische wetmatigheden, theologische dogmata, mathematische verhoudingen, universele waarden, politieke en sociale  ethiek.

In de vijfde  en zesde  cyclus keken we naar  o.a. Kepler en Galilei als ontdekkers van natuurwetten en naar Giordano Bruno, wiens hartstocht voor het  schier onbegrensd Universum hem op de brandstapel bracht. Verder was er aandacht voor de onderwijsgrondlegger Comenius en de utopische zonnestad van Tomaso Campanella, om weer te belanden bij hun beroemde tijdgenoten Descartes(cogito ergo sum), Spinoza(Deus sive Natura) en Leibniz(monadologie).

 

In deze zevende cyclus  van 6 lessen  zullen weer even terug kijken naar deze  laatste drie, om dan verder onze aandacht te besteden aan o.a.: Newton, Huygens, Leibniz Locke, Montesquieu, Rousseau, Voltaire en zijn geliefde markiezin Emily de Châtelet en Lessing. Zo komen we dus via de z.g. ‘Renaissance’’ in een periode die men ‘Verlichting’ is gaan noemen.

Deze cursus kan een ieder volgen, voorkennis is niet nodig, serieuze belangstelling  voldoet.  Meestal ontstaan tijdens de bijeenkomsten  zeer verrijkende en levendige gesprekken tussen de deelnemers.

 

 


tijd:
donderdag 13:30-15:30 uur
startdatum:
30 sept./ 6 okt.   2010 - 6 lessen
plaats:
Cultureel Centrum
De Man
Oostvoorne

 
docent:
 

extra info:
Voorzitter VU Westvoorne:
Harry van Iersel,
tel. 0181-484523

 

cursusstatus:
Deze cursus/activiteit staat gepland, u kunt inschrijven
zie de site www.volksuniverstiteit.nl/westvoorne

 

Kennis en begrensde grenzenloosheid - tussen renaissance en verlichting(2)
Deze cursus is een voortzetting en uitbreiding van vijf voorgaande.
In deze zesde cyclus kijken we weer met grote aandacht terug naar Descartes en Spinoza, om dan verder onze aandacht te besteden aan
o.a. Leibniz, Newton, Huygens, Locke, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Emily de Châtelet en Lessing, dus de periode die thans
'de Verlichting' wordt genoemd. Ontbreekt ons de tijd om dit programma geheel af te werken, dan wordt dit mogelijk een volgende keer gedaan.
Al deze filosofen hebben met hun denkbeelden en geschriften veel invloed gehad op het denken en doen na hen. Dus zal het zeker de moeite
waard zijn hun opvattingen -en die van onszelf- eens nader te beschouwen met elkaar.
Deze cursus kan eenieder met gemak volgen, voorkennis is niet nodig, serieuze belangstelling natuurlijk wel. Meestal ontstaan tijdens
de bijeenkomsten zeer verrijkende en levendige gesprekken tussen de deelnemers. Dus, welkom en tot ziens.

Overige data van de cursus: 1, 8, 15 en 29 okt.; 5, 12 en 19 nov. 2009

:
 

 

leegHomeKosmotheoros Onze periodiekenartikelen 1artikelen 2artikelen 3afbeeldingenBeeldonderwijs en overdracht primaire bagage.Common PageCommon PageCommon Page